Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.dieteticagirasol.es domiciliada al, C/ Barcelona, 30 i C/ Born, 3, 08242, Manresa, la raó social de la qual del Responsable del tractament és ISABEL PLANELL ALELLA (GIRA-SOL), de quin és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de manera lliure i voluntària.

ISABEL PLANELL ALELLA (GIRA-SOL) posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment d’emplenar el nostre formulari en línia i acceptar de manera expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb els exclusius fins de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza ISABEL PLANELL ALELLA (GIRA-SOL) i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeixi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a ISABEL PLANELL ALELLA (GIRA-SOL) estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Els camps del formulari en línia marcats amb un asterisc són d’obligat emplenament per a poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web www.dieteticagirasol.es ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per a garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant no s’està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat d’ISABEL PLANELL ALELLA (GIRA-SOL), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.dieteticagirasol.es es troba determinada en l’apartat corresponent.

La Web www.dieteticagirasol.es farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, d’aquí ve que si existeix alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta Web i les presents condicions d’Ús del Lloc Web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.